Nacionalinis šaldymo įrangos tiekėjas EN RU LT
    PASLAUGOS IR PRODUKTAI  Teisiniai reglamentai, aplinkosauga
 

Pagrindiniai įstatymai ir teisės dokumentai reglamentuojantys šaldymą:

 

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597);

Statybos techninis reglamentas STR 2.02.11:2004 “Šaldomieji pastatai ir patalpos”

Aplinkos apsaugos normatyvinis dokumentas LAND 50-2004 „Ozono sluoksnį ardančių medžiagų tvarkymo reikalavimai“

Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas

Statybos techninis reglamentas STR 2.02.07:2004 „Gamybos įmonių ir sandėlių statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“

Statybos techninis reglamentas STR 2.09.02:1998 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“

Statybos techninis reglamentas STR 2.01.04:2004 „Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai“

Statybos techninis reglamentas STR 2.05.01:1999 „Pastatų atitvarų šiluminė technika“

Statybos techninis reglamentas STR 2.01.03:2003 „Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių techninių dydžių deklaruojamosios ir projektinės vertės“

Respublikinės statybos normos RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“

Higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ 

 

Konsultuojame šaldymo įrangos saugaus eksploatavimo ir aplinkosaugos klausimais.

 

   
 
 
 
© Laima ir partneriai UAB 2022 Tel.: +370 5 216 91 15, faks.: +370 5 216 91 33,
R.Jankausko 6, 04310 Vilnius, Lietuva
Įmonės kodas:125443912
PVM kodas:LT254439113