Nacionalinis šaldymo įrangos tiekėjas EN RU LT
    UTILIZACIJA
 

Vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų, LAND 50-2004“Ozono sluoksnį ardančių medžiagų tvarkymo reikalavimais, bei Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymu asmenys (Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įregistravę savo veiklą), kurie naudoja, eksploatuoja arba turi savo nuosavybėje stacionarią šaldymo, vėdinimo ar kondicionavimo įrangą kurioje yra ozoną ardančių arba pavojingų atliekų privalo:

·         registruoti tokią įrangą į žurnalą, atlikti jos kasmetinę patikrą, bei garantuoti bet kokių nutekėjimų šalinimą bei kontrolę;

·         atlikti kontroliuojamų medžiagų utilizavimą iš senos įrangos, pranešant apie tai vietiniams regionų aplinkos apsaugos departamentams;

·         užtikrinti susidariusių atliekų saugų surinkimą bei pristatymą atliekas utilizuojančioms įmonėms;

 Mes Jums siūlome pilną paslaugų kompleksą susijusį su nebenaudojamos šaldymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo įrangos utilizavimu.

                      Mes atliekame šias paslaugas:

 ·         superkame nenaudojamus freonus, šaldymo įrangą užterštą ozoną ardančiomis medžiagomis, panaudotą tarą nuo freonų;             

·        išsiurbiame: ozoną ardančias medžiagas iš nebenaudojamos šaldymo įrangos;

·        recirkuliuojame: hidrochlorfuorangllaivandenilius (R22) ir pritaikome juos senoms sistemoms remontuoti (iki 2014metų);

·        sutvarkome: dokumentaciją, bei išrašome pažymas apie atliktus utilizavimo, regeneravimo ar recirkuliacijos darbus.

 Siūlome rūpesčius, susijusius su ozoną ardančių medžiagų utilizavimu bei atliekų tvarkymu, pavesti mums.

   
 
 
 
© Laima ir partneriai UAB 2021 Tel.: +370 5 216 91 15, faks.: +370 5 216 91 33,
R.Jankausko 6, 04310 Vilnius, Lietuva
Įmonės kodas:125443912
PVM kodas:LT254439113